Vergunningen
& papierwerk.

Om een bedrijfshal te kunnen bouwen is in Nederland voor de meeste hallen een vergunning benodigd, uiteraard heeft u ook een stuk grond nodig (koop, huur of pacht) waar de bedrijfshal op gebouwd kan worden. Op deze pagina gaan we dieper in op de vergunningen die u nodig heeft en wat bij het aanvragen hiervan komt kijken.

Omgevingsvergunning

Waar vroeger meerdere vergunningen nodig waren voor het bouwen van bijvoorbeeld een bedrijfspand, is er tegenwoordig alleen een omgevingsvergunning nodig. Dit is een vergunning welke onder andere de oude bouwvergunning, milieuvergunning, gebruiksvergunning en aanlegvergunning vervangt. Deze vergunning dient digitaal te worden aangevraagd bij de gemeente, een actie die de medewerkers van Hallz.nl meermalen per week uitvoeren waardoor een soepele afhandeling door de gemeente kan worden behaald.

Ook heeft Hallz.nl enkele bouwsystemen die vergunningsvrij gerealiseerd mogen worden. Informeert u gerust naar de mogelijkheden door contact op te nemen.

Bouwgrond

Voor het bouwen van een bedrijfshal dient u een geschikt grondstuk aan te kopen of te huren. Veelal zijn er specifieke bouwregels voor een bepaald grondstuk, dit heeft vaak betrekking op esthetische eisen of bebouwingspercentages. Hallz.nl inventariseert deze regels en houdt hierin rekening in het ontwerp.


Projecten


Robert van Leeuwen

Wilt u weten hoe wij u verder kunnen helpen?

Neem contact op en u ontvangt vandaag nog een offerte.