Bedrijfspand bouwen prijs.

Het bouwen van een bedrijfspand is een proces waarin vele keuzes gemaakt moeten worden, de locatie, afmeting en gebruiksfunctie zijn erg belangrijk voor het bepalen van de prijs voor uw nieuwe bedrijfspand. Hallz.nl heeft jarenlange ervaring als bedrijfsruimte bouwer (we hebben er al honderden ontworpen en gebouwd), de kosten voor het realiseren van een geisoleerd bedrijfspand komen uit op een gemiddelde prijs per m2 tussen de € 225,-- en € 325,-- voor een bedrijfspand met een platdak en een dakrandhoogte van 8.00 meter.

Low-budget systeem hallen

Hallz.nl biedt daarnaast goedkope snel bouw systeemhallen aan voor een prijs per m2 van € 90,-- per. Deze hallen zijn bekend om hun extreem snelle bouwtijd (ca. 750 m2 per week) en de lage prijs per vierkante meter. Deze voordelige hallen zijn geschikt voor opslag doeleinden.

Ontwerp versus bouwkosten bedrijfshal

Om de kosten voor een bedrijfspand bouwen beheersbaar te houden, wordt vooral in de ontwerpfase nagedacht over de praktische uitvoerbaarheid van het project, hetgeen de kosten van bedrijfspand bouwen zal bewijzen. Door de lage overheadkosten en korte lijnen, zowel binnen als buiten het bedrijf, kan hallz.nl bijzonder efficiënt werken, hetgeen zich vertaald in een interessante prijs voor uw bedrijfspand.

Prijs fundering

De prijs voor een bedrijfspand wordt mede bepaald door de fundatie en betonvloer, wel of geen heipalen) in combinatie met het gebruik van de hal (showroom / werkplaats of magazijn). In Nederland verschilt de grondsamenstelling enorm, van 60 cm. onder maaiveld tot meer dan 25 meter diepte. Dergelijke grondsamenstelling is een belangrijke factor voor de keuze van een kavel aangezien dit een behoorlijke invloed heeft op de prijs van uw bedrijfspand.

Prijs staalconstructie

Een groot deel van de prijs van uw bedrijfspand zit in het staal van de draagconstructie, simpelweg geldt hier: hoe groter de overspanning, hoe meer kilo staal er per vierkante meter noodzakelijk is. Wat niet wil zeggen hoe kleiner de overspanning, hoe gunstiger de prijs wordt; ook hier zit een kantelpunt. Wanneer je meer kolommen toepast heb je ook meer funderingspalen en poeren nodig om de krachten de grond in te krijgen.

Prijs installaties

Voor de prijs van de installaties is een eenvoudige keuze te maken: lage investering met hogere exploitatiekosten of een hogere investering met lagere exploitatiekosten. Steeds meer ondernemers kiezen voor een hogere investering en lagere maandlasten, ook bij verkoop van uw bedrijfspand komt dit de prijs ten goede. De gemiddelde prijs voor de installaties bedraagt € 90,-- per vierkante meter.

Stichtingskosten

Naast de prijs voor de hal zijn er bijkomende kosten die de totale investering (stichtingskosten) bepalen, grofweg kunnen wij deze verdelen in:

  • Grondkosten (ca. 30 – 40 % van de stichtingskosten)
  • Bouwrijp maken (sloop, wegen etc.)
  • Engineering kosten (architect, constructeur) inbegrepen in bovenstaande m2 prijs
  • Bouwkosten (zie bovenstaande richtprijzen) ca. 50 % van de stichtingskosten.
  • Diverse kosten (notaris en nutsbedrijven)
  • Financieringskosten (rente, hypotheek kosten)
  • Ontwikkelkosten

Professioneel persoonlijk advies

In het gehele traject wordt u begeleidt door onze persoonlijke ontwikkelaar, na een inventariserend gesprek brengt hij een eerste offerte uit voor het casco gebouw, deze investering samen met de grond investering bepalen voor het grootste deel de prijs van uw nieuwe bedrijfspand. Met dit financiële plaatje kunt u de afweging maken of de locatie en de investering passen binnen uw begroting of dat er een voordeliger grondstuk moet worden gezocht en / of een alternatieve systeem voor uw bedrijfspand om de investering te verlagen.  Om de stichtingskosten te verlagen zonder afbreuk te doen aan de functionaliteit en uitstraling van uw bedrijfspand kan in veel gevallen de grond worden gepacht, dit verlaagd de substantieel de stichtingskosten van uw project.

Na overeenstemming van het principe plan gaan onze specialisten aan de slag om ontwerp, constructie tekeningen en vergunningen te verzorgen, hierin wordt als opdrachtgever volledig ont zorgt zodat u zich kunt bezighouden met succesvol ondernemen, de huisvesting regelt hallz.nl.

Wilt u een idee krijgen wat de kosten voor het bouwen van een bedrijfspand voor uw project zullen inhouden? Dan vragen wij u vriendelijk ons contact formulier in te vullen zodat wij direct een persoonlijke  kostenberekening voor u kunnen maken, indien gewenst ontvangt u vandaag nog een offerte!